Bé Con Vs Next_garung 25/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Bé Con, Next_Garung
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 25/7/2013

 

Bé Con Vs Next_garung 25/7/2013 Trận 1.1
 

 

Bé Con Vs Next_garung 25/7/2013 Trận 1.2
 

 

Bé Con Vs Next_garung 25/7/2013 Trận 1.3
 

 

Bé Con Vs Next_garung 25/7/2013 Trận 1.4
 

 

Bé Con Vs Next_garung 25/7/2013 Trận 2.1
 

 

Bé Con Vs Next_garung 25/7/2013 Trận 2.2
 

 

Bé Con Vs Next_garung 25/7/2013 Trận 2.3