Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Black, No.1, Meo meo, Magic
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 5/8/2013

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 1.1
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 1.2
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 1.3.1
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 1.3.2
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 1.4
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 2.1
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 2.2
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 2.3
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 2.4
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 3.1
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 3.2
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 3.3
 

 

Black, No.1 Vs Meo Meo, Magic 5/8/2013 Trận 3.4