Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Hòa Ca (12-07-2013)

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ChimSeDiNang, Tiểu Hoa Ca
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 12/7/2013

 

Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Hòa Ca (12-07-2013) Trận 1
 

 

Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Hòa Ca (12-07-2013) Trận 2
 

 

Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Hòa Ca (12-07-2013) Trận 3
 

 

liên quan: