Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư (12-07-2013) Máy Tiểu Thủy Ngư

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ChimSeDiNang, Tiểu Thủy Ngư
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 12/7/2013

 

Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư (12-07-2013) Máy Tiểu Thủy Ngư Trận 1
 

 

Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư (12-07-2013) Máy Tiểu Thủy Ngư Trận 2
 

 

Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư (12-07-2013) Máy Tiểu Thủy Ngư Trận 3
 

 

liên quan: