Chimsedinang, 9x_pro Vs Long Keng, Tom 26/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ChimSeDiNang, 9x_pro, Long Keng, Tom
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 26/7/2013

 
Chimsedinang, 9x_pro Vs Long Keng, Tom 26/7/2013 Trận 1
 

 

 
Chimsedinang, 9x_pro Vs Long Keng, Tom 26/7/2013 Trận 2
 

 

 
Chimsedinang, 9x_pro Vs Long Keng, Tom 26/7/2013 Trận 3
 

 

liên quan: