Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Bắn Chim Ngày 14/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ChimSeDiNang, Next_garung, YuGi, Bắn Chim
Team: Đang cập nhật
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 14/6/2013

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Bắn Chim Ngày 14/6/2013 Trận 1.1
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Bắn Chim Ngày 14/6/2013 Trận 1.2
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Bắn Chim Ngày 14/6/2013 Trận 1.3
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Bắn Chim Ngày 14/6/2013 Trận 1.4
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Bắn Chim Ngày 14/6/2013 Trận 1.5
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Bắn Chim Ngày 14/6/2013 Trận 1.6
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Bắn Chim Ngày 14/6/2013 Trận 2.1
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Bắn Chim Ngày 14/6/2013 Trận 2.2
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Bắn Chim Ngày 14/6/2013 Trận 2.3
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Bắn Chim Ngày 14/6/2013 Trận 2.4
 

 

liên quan: