Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Meo Meo Ngày 25/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: YuGi, Meo meo, ChimSeDiNang, Next_Garung
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 25/6/2013

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Meo Meo Ngày 25/6/2013 Trận 1.1
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Meo Meo Ngày 25/6/2013 Trận 1.2
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Meo Meo Ngày 25/6/2013 Trận 1.3
 

 

Chimsedinang, Next_garung Vs Yugi, Meo Meo Ngày 25/6/2013 Trận 1.4