Chimsedinang (solo Shang Chấp 2 Dân) Vs Bán Độ Qn Ngày 1/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ChimSeDiNang, Bán Độ QN
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 1/6/2013

 

Chimsedinang (solo Shang Chấp 2 Dân) Vs Bán Độ Qn Ngày 1/6/2013 Trận 1
 

 

Chimsedinang (solo Shang Chấp 2 Dân) Vs Bán Độ Qn Ngày 1/6/2013 Trận 2
 

 

Chimsedinang (solo Shang Chấp 2 Dân) Vs Bán Độ Qn Ngày 1/6/2013 Trận 3
 

 

liên quan: