Chimsedinang Vs Bé Con Ngày 20/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ChimSeDiNang, Bé Con
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 20/5/2013

 

Chimsedinang Vs Bé Con Ngày 20/5/2013 Trận 1.1
 

 

Chimsedinang Vs Bé Con Ngày 20/5/2013 Trận 1.2
 

 

Chimsedinang Vs Bé Con Ngày 20/5/2013 Trận 1.3
 

 

Chimsedinang Vs Bé Con Ngày 20/5/2013 Trận 2.1
 

 

Chimsedinang Vs Bé Con Ngày 20/5/2013 Trận 2.2
 

 

Chimsedinang Vs Bé Con Ngày 20/5/2013 Trận 3.1
 

 

Chimsedinang Vs Bé Con Ngày 20/5/2013 Trận 3.2
 

 

Chimsedinang Vs Bé Con Ngày 20/5/2013 Trận 3.3
 

 

liên quan: