Chimsedinang Vs Hoanghadkz Ngày 28/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ChimSeDiNang, Hoanghadkz
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 28/6/2013

 

Chimsedinang Vs Hoanghadkz Ngày 28/6/2013 Trận 1
 

 

Chimsedinang Vs Hoanghadkz Ngày 28/6/2013 Trận 2
 

 

Chimsedinang Vs Hoanghadkz Ngày 28/6/2013 Trận 3
 

 

Chimsedinang Vs Hoanghadkz Ngày 28/6/2013 Trận 4
 

 

Chimsedinang Vs Hoanghadkz Ngày 28/6/2013 Trận 5
 

 

Chimsedinang Vs Hoanghadkz Ngày 28/6/2013 Trận 6