Chimsedinang Vs Sóng Xô Bờ Ngày 30/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ChimSeDiNang, Sóng Xô Bờ
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 30/6/2013

 

Chimsedinang Vs Sóng Xô Bờ Ngày 30/6/2013 Trận 1
 

 

Chimsedinang Vs Sóng Xô Bờ Ngày 30/6/2013 Trận 2
 

 

Chimsedinang Vs Sóng Xô Bờ Ngày 30/6/2013 Trận 3
 

 

Chimsedinang Vs Sóng Xô Bờ Ngày 30/6/2013 Trận 4
 

 

Chimsedinang Vs Sóng Xô Bờ Ngày 30/6/2013 Trận 5
 

 

Chimsedinang Vs Sóng Xô Bờ Ngày 30/6/2013 Trận 6
 

 

Chimsedinang Vs Sóng Xô Bờ Ngày 30/6/2013 Trận 7
 

 

Chimsedinang Vs Sóng Xô Bờ Ngày 30/6/2013 Trận 8
 

 

Chimsedinang Vs Sóng Xô Bờ Ngày 30/6/2013 Trận 9
 

 

Chimsedinang Vs Sóng Xô Bờ Ngày 30/6/2013 Trận 10
 

 

liên quan: