Clip Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Tĩnh, Club F4
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 21/5/2013

 

Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013 Trận 1.1
 

 

Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013 Trận 1.2
 

 

Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013 Trận 1.3
 

 

Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013 Trận 2.1
 

 

Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013 Trận 2.2
 

 

Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013 Trận 2.3
 

 

Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013 Trận 2.4