Clip Tổng Hợp Giải Aoe Đại Học Thủy Lợi Ngày 14/4/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Thủy Lợi
Thể loại: Team 44
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 14/4/2013