Clip Yugi Vs Chimsedinang Ngày 18/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ChimSeDiNang, YuGi
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 18/5/2013

 

Clip Yugi Vs Chimsedinang Ngày 18/5/2013 Trận 1
 

 

Clip Yugi Vs Chimsedinang Ngày 18/5/2013 Trận 2
 

 

Clip Yugi Vs Chimsedinang Ngày 18/5/2013 Trận 3
 

 

Clip Yugi Vs Chimsedinang Ngày 18/5/2013 Trận 4
 

 

Clip Yugi Vs Chimsedinang Ngày 18/5/2013 Trận 5
 

 

Clip Yugi Vs Chimsedinang Ngày 18/5/2013 Trận 6
 

 

Clip Yugi Vs Chimsedinang Ngày 18/5/2013 Trận 7
 

 

Clip Yugi Vs Chimsedinang Ngày 18/5/2013 Trận 8
 

 

liên quan: