F4 Gametv Vs Hà Nội Trà Đá Ngày 23/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội Trà Đá, F4 GameTV
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 23/5/2013

 

F4 Gametv Vs Hà Nội Trà Đá Ngày 23/5/2013 Trận 1
 

 

F4 Gametv Vs Hà Nội Trà Đá Ngày 23/5/2013 Trận 2
 

 

F4 Gametv Vs Hà Nội Trà Đá Ngày 23/5/2013 Trận 3
 

 

F4 Gametv Vs Hà Nội Trà Đá Ngày 23/5/2013 Trận 4+5
 

 

F4 Gametv Vs Hà Nội Trà Đá Ngày 23/5/2013 Trận 6
 

 

F4 Gametv Vs Hà Nội Trà Đá Ngày 23/5/2013 Trận 7
 

 

liên quan: