GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 – Tuấn TT, Gman Bình luận

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: GameTV, Trường Phát
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 29/5/2013

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 1.1
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 1.2
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 1.3
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 1.4
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 2.1
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 2.2
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 2.3+2.4+3.1
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 3.2
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 3.4
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 3.5
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 4.1
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 4.2
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 4.3
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 4.4
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 4.5
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 5.1 +5.2
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 5.3
 

 

GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 5.4
 

 

liên quan: