Gametv Vs Trường Phát – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy GameTV

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: GameTV, Trường Phát
Thể loại: Team 44
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 9/6/2013

 

Gametv Vs Trường Phát – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy GameTV Trận 1
 

 

Gametv Vs Trường Phát – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy GameTV Trận 2
 

 

Gametv Vs Trường Phát – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy GameTV Trận 3
 

 

Gametv Vs Trường Phát – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy GameTV Trận 4
 

 

Gametv Vs Trường Phát – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy GameTV Trận 5
 

 

Gametv Vs Trường Phát – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy GameTV Trận 6