Gangster Vs Potter – Chung Kết Giải Solo 9x Thái Bình Lần 3 Ngày 23/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Gangster, Potter
Thể loại: Solo
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 23/6/2013

 

Gangster Vs Potter Ngày 23/6/2013 Trận 1.1
 

 

Gangster Vs Potter Ngày 23/6/2013 Trận 1.2
 

 

Gangster Vs Potter Ngày 23/6/2013 Trận 1.3
 

 

Gangster Vs Potter Ngày 23/6/2013 Trận 1.4
 

 

Gangster Vs Potter Ngày 23/6/2013 Trận 1.5
 

 

Gangster Vs Potter Ngày 23/6/2013 Trận 1.6
 

 

Gangster Vs Potter Ngày 23/6/2013 Trận 2.1
 

 

Gangster Vs Potter Ngày 23/6/2013 Trận 2.2
 

 

Gangster Vs Potter Ngày 23/6/2013 Trận 2.3
 

 

Gangster Vs Potter Ngày 23/6/2013 Trận 2.4
 

 

Gangster Vs Potter Ngày 23/6/2013 Trận 2.5
 

 

liên quan: