Gunny, Tom Vs Bay Đi, Bay Luôn 18/8/2013 (shang Luật Việt Nam)

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Gunny, Tom, Bay Đi, Bay Luôn
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 18/8/2013

 
Gunny, Tom Vs Bay Đi, Bay Luôn 18/8/2013 (shang Luật Việt Nam) Trận 1
 

 

 
Gunny, Tom Vs Bay Đi, Bay Luôn 18/8/2013 (shang Luật Việt Nam) Trận 2
 

 

 
Gunny, Tom Vs Bay Đi, Bay Luôn 18/8/2013 (shang Luật Việt Nam) Trận 3