Gunny Vs Dinosaur Ngày 1/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Gunny, Dinosaur
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 1/6/2013

 

Gunny Vs Dinosaur Ngày 1/6/2013 Trận 1
 

 

Gunny Vs Dinosaur Ngày 1/6/2013 Trận 2
 

 

Gunny Vs Dinosaur Ngày 1/6/2013 Trận 3