Gunny Vs Tìm Tòi Bay Lên 18/8/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Gunny, Tìm Tòi Bay Lên
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 18/8/2013

 
Gunny Vs Tìm Tòi Bay Lên 18/8/2013 Luật Việt Nam Trận 1
 

 

 
Gunny Vs Tìm Tòi Bay Lên 18/8/2013 Luật Việt Nam Trận 2
 

 

 
Gunny Vs Tìm Tòi Bay Lên 18/8/2013 Luật Việt Nam Trận 3
 

 

 
Gunny Vs Tìm Tòi Bay Lên 18/8/2013 Luật Việt Nam Trận 4
 

 

 
Gunny Vs Tìm Tòi Bay Lên 18/8/2013 Luật China Trận 1
 

 

 
Gunny Vs Tìm Tòi Bay Lên 18/8/2013 Luật China Trận 2