Hà Nội Fc Vs 9x Đẹp Zai – Bán Kết Ngày 9/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội FC, 9x Đẹp Zai
Thể loại: Team 44
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 9/6/2013

 

Hà Nội Fc Vs 9x Đẹp Zai – Bán Kết Ngày 9/6/2013 Trận 1
 

 

Hà Nội Fc Vs 9x Đẹp Zai – Bán Kết Ngày 9/6/2013 Trận 2
 

 

Hà Nội Fc Vs 9x Đẹp Zai – Bán Kết Ngày 9/6/2013 Trận 3
 

 

Hà Nội Fc Vs 9x Đẹp Zai – Bán Kết Ngày 9/6/2013 Trận 4
 

 

liên quan: