Hà Nội FC vs Hà Nội ngày 29/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội FC, Hà Nội
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước

 

Hà Nội FC vs Hà Nội ngày 29/6/2013 Trận 1.1
 

 

Hà Nội FC vs Hà Nội ngày 29/6/2013 Trận 1.2
 

 

Hà Nội FC vs Hà Nội ngày 29/6/2013 Trận 1.3
 

 

Hà Nội FC vs Hà Nội ngày 29/6/2013 Trận 1.4
 

 

Hà Nội FC vs Hà Nội ngày 29/6/2013 Trận 2.1
 

 

Hà Nội FC vs Hà Nội ngày 29/6/2013 Trận 2.2
 

 

Hà Nội FC vs Hà Nội ngày 29/6/2013 Trận 2.3