Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội Fc, Phú Đô
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 24/6/2013

 

Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC Trận 1.1
 

 

Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC Trận 1.2
 

 

Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC Trận 1.3
 

 

Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC Trận 2.1
 

 

Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC Trận 2.2
 

 

Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC Trận 2.3
 

 

Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC Trận 3.1
 

 

Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC Trận 3.2
 

 

Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC Trận 3.3
 

 

Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC Trận 3.4
 

 

Hà Nội Fc Vs Phú Đô Ngày 24/6/2013 Máy Hà Nội FC Trận 3.5