Hà Nội Vs Gametv – Bán Kết Ngày 9/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, GameTV
Thể loại: Team 44
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 9/6/2013

 

Hà Nội Vs Gametv – Bán Kết Ngày 9/6/2013 Máy Hà Nội
 

 

Hà Nội Vs Gametv – Bán Kết Ngày 9/6/2013 Máy Gametv