Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Liên Quân
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 1/7/2013

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 1.1
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 1.2
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 1.3
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 1.4
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 2.1
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 2.2
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 2.3
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 2.4
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 2.5
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 3.1
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 3.2
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 3.3
 

 

Hà Nội Vs Liên Quân Ngày 1/7/2013 Trận 4.1