Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Nghệ An
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 10/6/2013

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 1.1
 

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 1.2
 

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 1.3
 

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 1.4
 

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 1.5
 

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 2.1
 

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 2.2
 

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 2.3
 

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 3.1
 

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 3.2
 

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 3.3
 

 

Hà Nội Vs Nghệ An Ngày 10/6/2013 Trận 3.4