Hà Nội Vs Thái Bình 2/8/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Thái Bình
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 2/8/2013

 
Hà Nội Vs Thái Bình 2/8/2013 Trận 1.1
 

 

 
Hà Nội Vs Thái Bình 2/8/2013 Trận 1.2
 

 

 
Hà Nội Vs Thái Bình 2/8/2013 Trận 1.3
 

 

 
Hà Nội Vs Thái Bình 2/8/2013 Trận 1.4
 

 

 
Hà Nội Vs Thái Bình 2/8/2013 Trận 2.1
 

 

 
Hà Nội Vs Thái Bình 2/8/2013 Trận 2.2
 

 

 
Hà Nội Vs Thái Bình 2/8/2013 Trận 2.3
 

 

 
Hà Nội Vs Thái Bình 2/8/2013 Trận 2.4
 

 

 
Hà Nội Vs Thái Bình 2/8/2013 Trận 2.5