Hà Nội Vs Thái Bình – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Hà Nội

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Thái Bình
Thể loại: Team 44
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 8/6/2013

 
Hà Nội Vs Thái Bình – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Hà Nội Trận 1
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Hà Nội Trận 2
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Hà Nội Trận 3
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Hà Nội Trận 4
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Hà Nội Trận 5
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Hà Nội Trận 6.1
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Hà Nội Trận 6.2