Hoàng Mai Nhi + Tutj vs Minh Nguyệt + Tìm Tòi Bay Lên 24-8-2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Hoang_mai_nhi, Tutj, Minh Nguyệt, Bay Lên
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 24/8/2013

 

Hoàng Mai Nhi + Tutj vs Minh Nguyệt + Tìm Tòi Bay Lên 24-8-2013 Trận 1
 

 

Hoàng Mai Nhi + Tutj vs Minh Nguyệt + Tìm Tòi Bay Lên 24-8-2013 Trận 2