Hoàng Mai Nhi vs Tiểu Tiểu Hiệp Solo Shang Hỗn Mã 24/8/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Hoang_Mai_Nhi, Tiểu Tiểu Hiệp
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 24/8/2013

 

Hoàng Mai Nhi vs Tiểu Tiểu Hiệp 24/8/2013 Trận 1
 

 

Hoàng Mai Nhi vs Tiểu Tiểu Hiệp 24/8/2013 Trận 2
 

 

Hoàng Mai Nhi vs Tiểu Tiểu Hiệp 24/8/2013 Trận 3
 

 

Hoàng Mai Nhi vs Tiểu Tiểu Hiệp 24/8/2013 Trận 4