Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Chuồn Chuồn, Mỹ Đình, No.1, Bé Bự
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 13/8/2013

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 1.1
 

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 1.2
 

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 1.3
 

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 1.4
 

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 2.1
 

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 2.2
 

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 2.3
 

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 2.4
 

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 2.5
 

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 3.1
 

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 3.2
 

 

Mỹ Đình + Chuồn Chuồn vs No1 + Bebu 13-8-2013 Trận 3.3