Mỹ Đình Vs Bé Con Ngày 20/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Mỹ Đình, Bé Con
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 20/7/2013

 

Mỹ Đình Vs Bé Con Ngày 20/7/2013 Trận 1
 

 

Mỹ Đình Vs Bé Con Ngày 20/7/2013 Trận 2
 

 

Mỹ Đình Vs Bé Con Ngày 20/7/2013 Trận 3