Next Gà Rừng + Black vs Tiểu Tiểu Hiệp + Đầu Bếp 3-8-2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Next_garung, Black, Tiểu Tiểu Hiệp, Đầu Bếp
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 3/8/2013

 

Next Gà Rừng + Black vs Tiểu Tiểu Hiệp + Đầu Bếp 3-8-2013 Trận 1
 

 

Next Gà Rừng + Black vs Tiểu Tiểu Hiệp + Đầu Bếp 3-8-2013 Trận 2
 

 

Next Gà Rừng + Black vs Tiểu Tiểu Hiệp + Đầu Bếp 3-8-2013 Trận 3
 

 

Next Gà Rừng + Black vs Tiểu Tiểu Hiệp + Đầu Bếp 3-8-2013 Trận 4
 

 

liên quan: