Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 15/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Nghệ An, Hà Nội
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 15/6/2013

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 15/6/2013 Trận 1.1
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 15/6/2013 Trận 1.2
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 15/6/2013 Trận 1.3
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 15/6/2013 Trận 1.4
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 15/6/2013 Trận 1.5
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 15/6/2013 Trận 2.1

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 15/6/2013 Trận 2.2

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 15/6/2013 Trận 2.3

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 15/6/2013 Trận 2.4