Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Nghệ An, Hà Tĩnh
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 6/6/2013

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 1.1
 

 

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 1.2
 

 

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 1.3
 

 

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 2.1
 

 

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 2.2
 

 

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 2.3
 

 

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 3.1
 

 

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 3.3
 

 

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 3.4
 

 

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 4.1
 

 

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 4.2
 

 

 
Nghệ An Vs Hà Tĩnh Ngày 6/6/2013 Trận 4.3