[QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày 23/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: [QN]_Nobita, [TB]_Quả Sầu Riêng
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 23/5/2013

 

[QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày 23/5/2013 Trận 1
 

 

[QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày 23/5/2013 Trận 2
 

 

[QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày 23/5/2013 Trận 3
 

 

[QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày 23/5/2013 Trận 4
 

 

[QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày 23/5/2013 Trận 5
 

 

[QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày 23/5/2013 Trận 6