Shenlong (6), Tiểu Mã Vs Tiểu Thủy Ngư, Võ Lực Ngày 28-5-2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ShenLong (6), Tiểu Mã, Tiểu Thủy Ngư, Võ Lực
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 28/5/2013

 

Shenlong (6), Tiểu Mã Vs Tiểu Thủy Ngư, Võ Lực Ngày 28-5-2013
 

 

liên quan: