Shenlong Vs Tiểu Ngư Nhi

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Quốc gia: Trung Quốc
Game thủ: Đang cập nhật
Team: Đang cập nhật
Thể loại: Solo
Số trận: 2
Hình thức: Thi đấu quốc tế

Thể loại: Solo
Số trận: 2
Hình thức: Thi đấu quốc tế

liên quan: