Sơ Luyến Vs Tiểu Kiệt Ngày 15/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Sơ Luyến, Tiểu Kiệt
Thể loại: Solo
Hình thức: Thi đấu quốc tế
Ngày thi đấu: 15/6/2013

 

Sơ Luyến Vs Tiểu Kiệt Ngày 15/6/2013 Trận 1
 

 

Sơ Luyến Vs Tiểu Kiệt Ngày 15/6/2013 Trận 2
 

 

Sơ Luyến Vs Tiểu Kiệt Ngày 15/6/2013 Trận 3
 

 

liên quan: