Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 18/5/2013

Team: Hà Nội, Trường Phát Thể loại: Team 44 Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 18/5/2013   Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 18/5/2013 Trận 1.1     Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 18/5/2013 Trận 1.2     Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 18/5/2013 Trận 1.3     […]