Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội

Team: Hà Nội, Thái Bình Thể loại: Team 44 Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 24/5/2013   Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội Trận 1.1     Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội Trận 1.2     Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội Trận […]