Clip Tổng Hợp Giải Aoe Đại Học Thủy Lợi Ngày 14/4/2013

Team: Thủy Lợi Thể loại: Team 44 Hình thức: Thi đấu trong nước Ngày thi đấu: 14/4/2013