Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013

Team: Hà Nội Trà Đá, Anh Em 33 Hà Tây Thể loại: Team 44 Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 28/5/2013   Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 1.1     Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 1.2 […]