Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày 16/5/2013

Team: Hà Tĩnh 2, Club 77 BXT Thể loại: Team 44 Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 16/5/2013   Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày 16/5/2013 Trận 1     Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày 16/5/2013 Trận 2     Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày […]