Clip Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013

Team: Hà Tĩnh, Club F4 Thể loại: Team 44 Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 21/5/2013   Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013 Trận 1.1     Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013 Trận 1.2     Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày 21/5/2013 Trận 1.3     Club F4 Vs Hà Tĩnh Ngày […]