Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC

Team: Hà Nội, Trường Phát Thể loại: Team 44 Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 30/5/2013   Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 1.2     Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 1.3     Trường Phát EC vs Hà Nội ngày […]