Video clip [QN]_lãng Tử Vs [TB]_kelly Ngày 22/5/2013

Game thủ: [QN]_Lãng Tử, [TB]_Kelly Thể loại: Solo Số trận: 4 Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 22/5/2013   [QN]_lãng Tử Vs [TB]_kelly Ngày 22/5/2013 Trận 1     [QN]_lãng Tử Vs [TB]_kelly Ngày 22/5/2013 Trận 2     [QN]_lãng Tử Vs [TB]_kelly Ngày 22/5/2013 Trận 3     [QN]_lãng Tử Vs […]