[QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày 23/5/2013

Game thủ: [QN]_Nobita, [TB]_Quả Sầu Riêng Thể loại: Solo Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 23/5/2013   [QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày 23/5/2013 Trận 1     [QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày 23/5/2013 Trận 2     [QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày 23/5/2013 Trận 3     [QN]_nobita Vs [TB]_quả Sầu Riêng Ngày […]