Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013

Team: Hà Nội Trà Đá, Anh Em 33HT Thể loại: Team 44 Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 26/5/2013   Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 1.1     Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 1.2     Hà Nội Trà Đá […]